Select Page

כוחה של תפילה

by | Apr 17, 2016

זוכרת את היום הזה בבהירות גדולה, למרות שעבר מאז כמעט עשור. זוכרת איך הגיע יום שישי בצהריים, שבת שלי עם הילדים, שלרגע יצאו לבקר חבר שגר בשכנות אל הבית הקטנטן ששכרתי לנו לאחר הפרידה.

זוכרת את היום הזה בבהירות גדולה, למרות שעבר מאז כמעט עשור. זוכרת איך הגיע יום שישי בצהריים, שבת שלי עם הילדים, שלרגע יצאו לבקר חבר שגר בשכנות אל הבית הקטנטן ששכרתי לנו לאחר הפרידה. זה היה מן רגע מזוכך כזה, שכמו נס נבע מתוכי, מתוך הכאוס של חיינו המתפרקים. אלו היו ימים של חוסר וודאות, של פאניקה מתמשכת. מה יהיה איתי ועם הילדים? איך נסתדר? איך לעזעזל עוברים את הפיק הבלתי נסבל והמייאש הזה בדרך אל הסכם גירושין שייתן לנו התחלה הוגנת, שלא ניפול, שלא אפול, אתפשט משריון הכח ואתרסק.. אני לביאה הזכרתי לעצמי. אני חזקה ואם רק אתחבר לכוח שבטוח קיים בי, אצליח לטפס למעלה ולא לפול.

הדלקתי נירות והתפללתי כמו שלא התפללתי קודם בחיים שלי. בקשתי לראות את הסוף של כל זה. התפללתי באדיקות ממש. לאלוהים, לבודהה לגיזס ולאאלה. התפללתי ובכיתי, בכיתי את כל האכזבה, את כל הכאב, את כל הפחד המשתק. בכיתי עליינו, עלי, על הילדים ועל המשפחה שהיינו ולא נהיה עוד.. ואז ברגע אחד הבנתי שתיכף כל זה ישתנה ויקבל צורה חדשה. הבנתי שיש בי כוחות מדהימים וידעתי, פתאום ידעתי שיש בי הרים של עצמה עבור כולנו ושלעולם לעולם לא אתן לנו להתפרק.
ואז הם חזרו המתוקים שלי. התבוננתי בעיניים הדואגות שלהם, חיבקתי אותם חזק ולחשתי להם באוזן שהכל יהיה בסדר…

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא
אנא בכח גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו נורא
נא גיבור דורשי יחודך, כבבת שמרם
ברכם טהרם, רחמי צדקתך
תמיד גמלם, חסין קדוש
חסין קדוש ברב טובך, נהל עדתֶך
יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא
שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות
אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה

Pin It on Pinterest

Share This