Select Page

סוף

by | May 17, 2016

“אני רוצה להתגרש” היא אמרה מבלי להסתכל עליו

“אני יודע. את לא שלי, את לא איתי כבר הרבה זמן”

הם ישבו זה לצד זו במרפסת הגדולה, המערבית, זו ששמעו ממנה עמוק וברור את רחשם של הגלים בחוף ילדותם. אחרון האורחים הלך, סמוק מיין ושבע ממטעמים שהמשיכה להכין, למרות שכבר היה בהם טעם של פחד.פחד מללכת,מלעזוב הכל ולחזור קצת לעצמה, למי שהיא באמת, במהות הכי עמוקה שלה. זה מדהים שגם בימים הלא פשוטים בינייהם, ימים שריח של משבר התפזר בחמקמקות בחלל הבית, הם המשיכו לארח בלי סוף. כאילו ניסו בדרך לא מודעת לברוח זה מזו.

“אני רוצה להתגרש” היא אמרה מבלי להסתכל עליו

“אני יודע. את לא שלי, את לא איתי כבר הרבה זמן”

היא קמה, הלכה לשרותים, התבוננה בעיניה במראה, הן היו מלאות בפחד ובהתרגשות חדשה. ובאותו הרגע ממש היא הבינה שמעכשיו הכל הולך להשתנות

Pin It on Pinterest

Share This