Select Page

פוסט של תקווה וזימון מציאות

by | May 24, 2016

תכבדו אותה את האישה שמגדלת את הילדים שלכם, גם אם היא כבר לא האישה שלכם. תעזרו לה מדי פעם אם אפשר. תשאלו אותה איך היא מסתדרת ואם היא זקוקה למשהו.. תכבדי אותו, את האיש הזה שאיתו עמדת נרגשת מתחת לחופה ולצידו התעוררת שנים רבות ואיתו שמחת, כאבת וגדלת.

זה כבר בכלל לא משנה מי מכם שבר למי את הלב. או מי החליט לפעול לסיום הקשר ומאיזו סיבה. כי כל זה כבר שייך לזמן אחר. עבר. ועכשיו בעצם, עומדים מולכם הילדים המופלאים שלכם ורואים אתכם כל כך שקוף. רואים כל התנהגות שלכם ושומעים כל אמירה שלכם.אתם החונכים שלהם לחיים. אתם ילדתם אותם ואתם אמורים לדאוג להם. פיזית רגשית ורוחנית. כל פעם שאתם מקשים או מענישים זה את זו, או זוכרים ולא שוכחים, או מרוחקים, זרים או קוצניים, אתם מלמדים את הילדים שלכם את אותן ההתנהגויות ואותם הדפוסים. ככל שתוציאו מכם טוב, הם יספגו טוב. ככל שתראו להם אנושיות, מחילה וחמלה, הם יהיו אנושיים חומלים ומוחלים. כי אין דבר כזה, פשוט אין, לתת לילדים שלכם את הנשמה ואת כל האהבה שיש בעולמכם ובליבכם, בלי לכבד את אמא או אבא שלהם. בלי להראות אנושיות. בלי לראות ולהשיר מבט של סליחה ומחילה ושל שותפות גורל לגידול הפלאים המדהימים האלו שהם הילדים שלכם, שחולקים בצורה מושלמת את המכלול הגנטי של שניכם. איך זה בכלל יכול להתנהג אחרת??

כשתכבדו ותוקירו אחת את השני ואחד את השניה [: תלמדו אותם מהיא רכות ומחילה של הלב.זכרו את חסד העבר שהפגיש ביניכם והביא לעולם את כל הטוב הזה ,שהוא הילדים המטריפים, הבוגרים והלמודי חיים שלכם.שלנו, המתגרשים, הנפרדים. ולמרות שהחיים והבחירות והגורל הפרידו ביניכם כזוג,הראו להם שאפשרי שיהיה מרחב נעים גם בין שני אנשים שהיו פעם זוג אוהב שהוליד אותם.וכך על הדרך תכבדו את האהבה שבזכותה הם ואנחנו כאן, בדיוק על הנקודה המסויימת והמדוייקת הזאת של מסע חיינו.

אמן

Pin It on Pinterest

Share This