Select Page

הסכם שנחתם

by | Jul 15, 2016

הם הגיעו בשעה שקבענו, במכוניות נפרדות. הביאו את הקטנה איתם. התבוננתי ביצור הקטן והמתוק הזה ופתאום נהיה לי עצוב. פרידות שילדים מעורבים בהן הן תמיד דבר עצוב

עשרים דקות לפני שהם הגיעו לחתום על ההסכם הסופי, שכבר היה מודפס ומוכן על השולחן, הוא שלח לנו מייל שבו הודיע כי הוא אינו מוכן לחלוק איתה חצי מגן פרטי עד ארבע, אלה רק מחצית ממעון יום, ועד אחת בצהרים.
ידענו שהמידע החדש הזה יפוצץ את ההסכם. היא הרי לא תסכים לכך בחיים. הרי היה תמיד ברור לשניהם, שהם על הילדים שלהם לא יחסכו ובטח שלא על חינוך.
הם הגיעו בשעה שקבענו, במכוניות נפרדות. הביאו את הקטנה איתם. התבוננתי ביצור הקטן והמתוק הזה ופתאום נהיה לי עצוב. פרידות שילדים מעורבים בהן הן תמיד דבר עצוב.
הכנו קפה וישבנו סביב שולחן הגישור. פתחנו את נושא הגן שוב, וממש כמו שצפינו, היא התחרפנה מכך לחלוטין ואיימה שהיא מפוצצת הכול ושהיא לא מפחדת להגיע לבית משפט אם צריך, ושהוא חזיר וקמצן ושמזל שהיא עוזבת אותו.
ביקשתי לדבר איתו רגע ביחידות. לקחתי אותו לחדר הטיפולים שלי. ישבתי מולו קרוב, התבוננתי בעיניים העצובות והכועסות שלו ושאלתי
‘אתה באמת רוצה שעמית תלך למעון יום?’
‘לא’ הוא ענה. ‘ברור שאני רוצה עבורה את הטוב ביותר, רק שאין מצב שאני נותן לה כל חודש עוד כסף, פשוט אין מצב!!! ‘
הרגשתי שמתבהרת לי התמונה והמשכתי..
‘ואם תיתן לגן צ’קים לכל השנה על סך חצי מהסכום, זה יהיה בסדר מבחינתך?’
‘כן’ הוא אמר מיד וחזר לנשום
‘זה אין בעיה, העיקר שלא אצטרך לתת לה את הכסף’
הבנתי שהקושי שלו באותו רגע נתון, היה בלתת לה ישירות את הכסף.
מבחינתו המחשבה שהיא גם עוזבת אותו וגם רוצה לקחת לו עוד נתח מהכסף הייתה מחשבה בלתי נסבלת. כאב הפרידה והפגיעה שהוא חווה ממנה לא אפשרו לו נתינה נוספת.

חתמנו על ההסכם באותו הלילה. כשעמית הקטנה עוברת מיד ליד ומצחיקה את כולנו.

חתמנו על ההסכם באותו הלילה. כשעמית הקטנה עוברת מיד ליד ומצחיקה את כולנו.

Pin It on Pinterest

Share This