Select Page

סיפור על תפוז

by | Jul 29, 2016

חשוב שהמגשר יגלה מהם האינטרסים האמתיים, הסמויים. אלה שמסתתרים מאחורי העמדות הגלויות שאיתם מגיעים המגושרים לשולחן הגישור

הצדדים מגיעים לפגישת הגישור הראשונה ומציגים כל אחד בתורו את עמדותיו, את הסיפור בעיניים שלו ובחוויה שלו הסובייקטיבית.
אחד מתפקידיו החשובים של המגשר/ת בעיני, הוא לגלות מהם האינטרסים האמיתיים המסתתרים מאחורי עמדות אלו, רק כך אפשר יהיה להוביל את הצדדים לפתרון. כי האינטרסים הם הפן הסמוי והעמדות שאיתם הם מגיעים לגישור, הם הפן הגלוי.
אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפרה לנו בקורס גישור המנחה שלנו והוא מסביר הכי טוב את תפקיד המגשר
זה הולך כך…
אב חזר מהעבודה וראה את שתי בנותיו רבות על תפוז. האחת רוצה את כל התפוז לעצמה וכך גם השניה.
מה הוא עשה?
חצה את התפוז לשניים. לאחת נתן חצי תפוז ואת החצי השני, נתן לביתו השניה.
לאחר המעשה, החליט האב להסתכל ולראות מה עושה כל אחת מהבנות עם חצי התפוז שקיבלה.
ילדה אחת קילפה את התפוז, זרקה את הקליפה ומהפרי סחטה מיץ.
הילדה השניה, קילפה גם היא את התפוז, אולם את הפרי זרקה ומהקליפה עשתה ריבה.
אז הבין האב, שאם היה שואל קודם לכן את השאלות המתאימות, היה מבין מדוע כל אחת רוצה את התפוז. במקרה כזה, כמובן, היה מחלק אחרת את התפוז: לילדה אחת נותן את כל הקליפה ולילדה השניה, את כל התפוז.
ואז שתיהן היו מרוצות.שתיהן היו מרויחות. במונחים מקצועיים, זה נקרא: win- win situation
כלומר, העמדות של שתי הבנות היו זהות: כל אחת אמרה – אני רוצה את התפוז.
אך האינטרסים שלהן היו שונים: האחת רצתה את התפוז כדי לסחוט ממנו מיץ ואילו השניה, רצתה להפיק ממנו ריבה.
כלומר,ע”י חציית התפוז לשניים, פנה האב להליך של פישור, אך אם היה מברר קודם את המניעים של כל אחת מהבנות, היה מחלק את התפוז אחרת, ואז היה מבצע הליך גישור.
לכן כל כך חשוב שהמגשר/ת יראה גם את הפן הגלוי וגם את זה הסמוי.

Pin It on Pinterest

Share This